Thông báo khẩn

Ngày 26/10/2015 (Thứ 2): đá banh chung kết nam
Ngày 28/09/2015 (Thứ 2): ngoại khóa ATGT vào buổi sáng
Ngày 26/09/2015 (Thứ 7): không học tiết 5
Ngày 19/09/2015 (Thứ 7): đại hội Chi Đội
Ngày 17/09/2015 (Thứ 5): nghỉ
Ngày 15/09/2015 (Thứ 3): không đi lao động
Ngày 14/09/2015 (Thứ 2): nghỉ học
Ngày 11/09/2015 (Thứ 6): lao động tình nguyện
Ngày 05/09/2015 (Thứ 7): sau khi khai giảng, không ở lại học