Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/4 NĂM HỌC 2015 - 2016

 

                   

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Văn

Toán

Văn

Toán

Công Nghệ

Anh

2

Văn

Nhạc

Văn

Công dân

Sử

Tin

3

Hóa

Tin

Anh

x

Mỹ thuật

Anh

4

Địa

Toán

x

Sinh

Hóa

5

Chào cờ

Sử

Sinh

x

Toán

SHL


*Giờ vào lớp: 12 giờ 45 phút  - Ra về: 17 giờ 15 phút